New Beginnings kit

טקס הטיהור מקובל בתרבויות העולם כולו ומקיימים אותו בדר"כ בחגים חשובים או באירועי מעבר חשובים בחיים.
זהו טקס עוצמתי שבו אנחנו משחררים את האנרגיות שתוקעות אותנו בחיים ופותחים את הדלת להתחלות חדשות להיכנס.
אצלנו ביהדות מקיימים טקס דומה בגרסה קצת אחרת – "התשליך" שבו נערכת השלכה מטורית של החטאים למקווה מים גדול.
בראש השנה הקרוב אתם מוזמנים לערוך את הטקס ולאפשר לשנה הקרובה להביא איתה אנרגיות חדשות וטובות.
דילוג לתוכן