Good Luck Primum Kit

תנו מתנה שכולה שפע, מזל והצלחה. ערכה הכוללת מבער מקרמיקה שחורה ותערובת שמנים שמעצימה את תדר ההצלחה. תמצית שמנים מהפירות היקרים בהם השתמשו קיסרי סין כדי למשוך הצלחה, שפע וממון. טפטפו כמה טיפות מהתערובת על מפיץ הריח, קחו שאיפה ופתחו למזל את הדלת.

דילוג לתוכן