Fire's Spit Burner

מבער השמנים הקמאי שלנו עשוי חרסית שחורה ואוצר בתוכו זיכרון עתיק מדורי דורות שימלא את החלל שלך באווירה קסומה.
מבער שמנים הוא הכלי בו השתמשו לאורך ההיסטוריה כדי לשחרר את סגולותיהם המרפאות של הצמחים וליהנות מאפקט עוצמתי בפולחנים דתיים, בריטואלים של ריפוי ולהנאה חושנית.
את המבער עיצבנו מתוך השראה עוצמתית זו.
רצינו לאפשר לך לעשות מסע בזמן. לחזור אלפי שנים אחורה, לגעת באותם המתכונים הסודיים שרקחו נשים וגברים שחיו פה בתקופות עתיקות וליהנות מסגולותיהם הנפלאות באמצעות אותם הכלים בהם הן השתמשו.
כל מה שנישאר זה לטפטף מהפורמולה שברשותך למבער ולתת לקסם לעבוד.

דילוג לתוכן