Tribal Smudge

הילידים באמריקה חיים את החיים מתוך תפיסה שלקדושה והכרת תודה ולכן בכל פעם שהם קוטפים ומשתמשים בצמח הם מודים לו על הנדיבות והסיוע שהוא מספק. התרבות הילידית עשירה במשמעות ומתקיימת מתוך הבנה שכאשר אנו לומדים את התרבות הרוחנית, אנו מגלים את עצמנו.
. שני הצמחים מהם מורכב הצרור, הארז והמרווה, הם שניים מתוך ארבעת הצמחים הקדושים של הילדים באמריקה הצפונית.

מה שמאפיין את הצמחים הקדושים היא הרבגוניות של השימושים בהם.
הארז, המכונה "עץ החיים", הוא חלק בלתי ניפרד מחיי היום יום בשבט – לבניית בתים , סירות קאנו, עמודי טוטם, סלים, ביגוד, חבלים, כלי בישול, תרופות, כובעים וכפות וכמובן כחלק בלתי ניפרד מהטקסים הדתיים שעורכים השמאנים.
כמו לארז, גם למרווה הלבנה מיחסים הילידים תכונות טיהור וריפוי – היא מרכיב מרכזי בתיקי הריפוי של השמאן, משמשת להרחקת רוחות רעות, לטיהור אנשים ובתי מגורים ולרפוי ולהרגעה.
דילוג לתוכן