Virtus

תערובת המתאימה בדיוק לרגעים האלה שבהם אנחנו זקוקים לפרץ של ביטחון עצמי ואומץ כדי להוציא את האני, הכול יכול שלנו. מיצוי טהור של שמני צמחים קסומים מאגן הים התיכון בעל ארומה עצית עם רמיזות פרחי בר. מתכון שפיתחנו בהשראת טקס אותו ערכו חיילי האימפריה הרומית ערב יציאתם לקרב. במהלך הטקס היו החיילים מעלים בעשן את ענפי הצמחים המאגיים שרשם להם דיוסקורידס, רופא הצבא של נירון קיסר, כסגולה לחיזוק האומץ והגבורה. שאיפה קלה, מהפורמולה בעלת הניחוח העצי החם, תעטוף אותך באנרגיה מגינה וזרם חדש של אמונה בעצמך ישטוף אותך.

דילוג לתוכן